Intensive Spanish 20 Course in Buenos Aires Francais Curso de Espanhol intensivo 20 em Buenos Aires Intensieve 20-urige Spaanse cursus in Buenos Aires Intensivkurs Spanisch 20 in Buenos Aires Curso de Español Intensivo 20 en Buenos Aires page-title

+54 11 5252 3040

+1 888 397 2647

Call Us

+54 11 6047-1487

WhatsApp

Expanish kurser är CSN berättigade

98% skulle rekommendera oss till en van!
broschyr

Ladda ner vår broschyr

Tack för att du fyllde i formuläret, nu kan du ladda ner broschyren. Ladda ner broschyren nu

Var god och fyll i fälten och klicka på ?Skicka? för att ladda ner broschyren.

page-title

Den här populära intensivkursen är utformad för att utveckla studenters språkfärdigheter i små grupper med mycket interaktivitet. Kursen består av 20 lektionstimmar i veckan och nya kurser börjar varje måndag.

Testimonial

Jessy Tuddenham, USA Testimonial Course

Kursen

De studenter som väljer att läsa vår mest populära intensivkurs studerar i små, interaktiva grupper med en genomsnittlig storlek på sex studenter. Små grupper gör att varje student kan få personligt stöd av sin lärare i en lugn och avslappnad miljö. Studenterna får chansen att djupdyka in i det spanska språket med 20 lektionstimmar i veckan. Lektionerna äger rum antingen på för- eller eftermiddagen och är utformade för att studenterna ska förbättra läs- och hörförståelse samt utveckla sina tal- och skrivfärdigheter.

Vad du kan förvänta dig

Lär dig ôriktigö spanska från början

Kursen erbjuder intensiva, lärarledda lektioner med fördjupningar i det spanska spraket för att försäkra att studenterna lär sig snabbt och effektivt.

Vår utprövade metod för att lära ut spanska i ett spansktalande land gör att studenterna lär sig spanska naturligt och gör det möjligt för dem att kommunicera effektivt med korrekt och tidsenlig spanska som talas till vardags i landet. Lektionerna kombinerar läsning och grammatik, med tal- och skrivövningar så att studenterna känner sig trygga att använda sina nya språkkunskaper i vardagssituationer.

Lärartätt

Vi anser att studenter lär sig bättre när de känner sig självsäkra och trygga, vilket är anledningen till att vi endast har små grupper med i genomsnitt 5-6 studenter i varje. Detta tillåter även att varje student får personligt stöd av läraren i en avslappnad miljö som uppmanar till interaktivitet. Lärarna fokuserar på varje students utveckling genom förklaringar, feedback och rättningar.

Utveckla språkets fyra hörnstenar

Studenterna uppmuntras att öva på de fyra hörnstenarna i språkförståelse :

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Lyssna

Genom att närma sig spansk grammatik med dessa fyra hörnstenar som utgångspunkt får du en heltäckande förståelse för språket. Med den här metoden lär du dig korrekt och formell grammatik, men lär dig genom att faktiskt använda dig av den istället for att lära dig utantill.

Verklighetsbaserat undervisningsmaterial

Vara lärare vet hur man gör lektioner både lärorika och roliga. Lärarna blandar material från vardagen (tidningar, CD:s, internet, filmer, osv.) tillsammans med material från läroboken så att varje lektion är både relevant och intressant.

Avslappnade och roliga klassrumsaktiviteter

Vi anser att studenter lär sig mer när de känner sig trygga och avslappnade. Våra lärare strävar efter att skapa ett inbjudande och trevlig miljö som uppmuntrar studenterna till att delta i lektionerna samtidigt som de är välplanerade och fokuserade.

Gedigen akademisk grund

Alla vara kurser följer och är baserade på de riktlinjer som Instituto Cervantes ger ut och kursplanerna är utarbetade utifrån EU:s Common European Framework of Reference for Languages. Under lektionerna använder sig vara lärare av en kommunikativ metod som uppmuntrar studenter att prata och interagera så mycket som möjligt. Alla våra kurser fokuserar på att förbättra studenternas läs- och hörförståelse samt deras tal- och skrivfärdigheter på spanska.

Intensive Spanish 20 schedule

Expanish Kunskaps- och utvecklingsnivåer

Spanish class level progression chart Vår skolaContact usKursöversikt

Prisuträknare

Räkna

Prisuträknare

Add course
Add Extra
97%skulle rekommendera oss till en van

Vad ingår?

 • spansk nivåtest
 • Välkomstpaket
 • Kursbok
 • 24/7 Emergency Assistance
 • fria aktiviteter
 • WiFi och datorer med tillgång till internet
 • City Center Tour
 • Student Benefit Card
 • Introduktion
 • Spanish Course Certificate
Intensivkurs Spanska 20

Snabba Fakta

Program: 20 timmar per vecka

Startdatum: Every Monday

Spanish level: From Beginner to Advanced

Längd: Minst en vecka

Genomsnittlig gruppstorlek: 6

Schema: 9am to 12:50pm or 2pm to 5:50pm

Vad ingår?

 • Välkomstpaket
 • Kursbok
 • Flera kulturella aktiviteter
 • 24/7 Jourlinje vid nödfall
 • Akademiska aktiviteter
 • Förmånskort
 • Introduktion
 • City Center Tour
 • WiFi och datorer med tillgång till internet

@ 2010 - 2016 Expanish 25 de Mayo 457 4th Floor - C1002ABI - 1002ABI - Buenos Aires, Argentina
USA/CAN+1 888 EXPANISH ARG +54 11 5252 3040 - contact@expanish.com
WhatsApp + 54 11 6047-1487